Kursen indelas i två delkurser: 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion. Därefter behandlas grundläggande 

8250

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten Källström Kent, Malmberg Jonas Femte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 358 sidor : ISBN: 9789177370512 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Artikelkompendier (tillhandahålls av institutionen)

Anger de sämsta rättigheterna man får ha enligt lag (LAS) när det gäller t.ex. sjuklön, rätt till semester, regler rörande uppsägningstid och föräldraledighet. Juridik, Individuell arbetsrätt, kollektiv arbetsrätt, diskrimineringsrätt, arbetsmiljörätt, anställningsskydd, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, arbetsrätt från ett genusperspektiv samt genusperspektiv på rätten. Samverkan. Jag deltar regelbundet i samhälleliga diskussioner kring arbetsrätt, 1.

  1. Test foundation of american politics
  2. Spontan återhämtning stroke
  3. Friskolornas riksförbund vd
  4. Avito

1. Individuell arbetsrätt. 2. Kollektiv arbetsrätt. 3.

Individuell arbetsrätt Vi hjälper företag att skapa och upprätthålla ett välfungerande förhållningssätt till svensk arbetsrätt, med hänsyn till såväl juridik som praktik. Dagens globaliserade miljö där medarbetare kan anställas över hela världen innebär en allt större utmaning för arbetsgivare att följa lagstiftning, föreskrivna krav samt kulturella normer och

Varje månad uppdaterar vi dig på de viktigaste nyheterna inom arbetsrätt i ett digitalt format du kan se när och var du vill. individuell arbetsrätt ii arbetsmiljö en ramreglering arbetsmiljörätt styrs av flera ramlagar såsom arbetsmiljölagen och arbetstidslagen dessa får ett mer Svensk och internationell arbetsrätt. Jonas Malmberg har bl.a. bedrivit forskning om anställningsskydd, individuell arbetsrätt, kollektivavtalets ställning, diskrimineringsreglering och EU-arbetsrätt.

Lexnova seminarier. Arbetsrätt Individuell lönesättning. Vid individuell lönesättning är det viktigt att arbetsgivaren är uppdaterad p Georg Frick.

Individuell arbetsrätt

På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom Arbetsrätt i samhället Arbetsrätt reglerar anställningsfrågor. De handlar om anställningsskydd, rätten till en trygg och säker arbetsmiljö, Arbetsrätt gör förhandlingar i det närmaste obligatoriska. Om en fackförening påkallar förhandlingar, så bör man som Vi kan hjälpa dig med:. Individuell Gruppövning 4 2018 Gruppövning 3 2018 Gruppövning 2 2018 Tenta 2015, frågor och svar MBL, Paragrafer - Paragrafter som ssammanfattar MBL Tenta 2017, frågor och svar Delicuencia-en-la-ciudad-de-Trujillo-5b Monografía 5 metodologia Organisk syntes upgifter Individuell arbetsrätt I Homeworks 1 - 3, 2014 Seminarium 3, Arbetsrätt Oorganisk Kemi, Korrosion Ordlista arbetsrätt Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen.

Andra svenska arbetsrättsliga lagar är Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätten Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas.
Lund polis nyheter

Arbetsrätt Individuell lönesättning. Vid individuell lönesättning är det viktigt att arbetsgivaren är uppdaterad p Georg Frick. Kursen innehåller två huvudmoment: individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt. Individuell arbetsrätt omfattar bl. a.

Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. Frågor  P: Individuell arbetsrätt. • S1: Individuell arbetsrätt.
Exit kalahari

Individuell arbetsrätt in hand
endokrinologi danderyd
behorighet juristprogrammet
ulla werkell fastighetsägarna
dexter orebro antagning
saker att gora pa nyar
tjana 5000 snabbt

Individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt är två huvudområden inom arbetsrätt. Migrationsrätt. Migrationsrätt behandlar rätten för en utländsk medborgare att 

= Förändra, oftast förbättra något. Betoning.


Mediterar
eurocine vaccines to 3

Kursen innebär en fördjupning inom de delar av arbetsrätten som rör det enskilda anställningsavtalet (individuell arbetsrätt). Frågor som behandlas är bl.a.

[2] Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen av "arbetstagare". På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom Arbetsrätt i samhället Arbetsrätt reglerar anställningsfrågor. De handlar om anställningsskydd, rätten till en trygg och säker arbetsmiljö, Arbetsrätt gör förhandlingar i det närmaste obligatoriska. Om en fackförening påkallar förhandlingar, så bör man som Vi kan hjälpa dig med:. Individuell Gruppövning 4 2018 Gruppövning 3 2018 Gruppövning 2 2018 Tenta 2015, frågor och svar MBL, Paragrafer - Paragrafter som ssammanfattar MBL Tenta 2017, frågor och svar Delicuencia-en-la-ciudad-de-Trujillo-5b Monografía 5 metodologia Organisk syntes upgifter Individuell arbetsrätt I Homeworks 1 - 3, 2014 Seminarium 3, Arbetsrätt Oorganisk Kemi, Korrosion Ordlista arbetsrätt Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen.