Intäkter är enligt IAS 18 det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som tillförs en redovisningsenhet under räkenskapsperioden och som ökar det egna kapitalet med undantag för de ökningar som uppstår av tillskott från aktieägare och innehavare av egetkapialinstrument. Intäkter brukar också definieras som värdet av utförda prestationer.

3487

Intäkter är enligt IAS 18 det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som tillförs en redovisningsenhet under räkenskapsperioden och som ökar det egna kapitalet med undantag för de ökningar som uppstår av tillskott från aktieägare och innehavare av egetkapialinstrument. Intäkter brukar också definieras som värdet av utförda prestationer.

– 886. 11 536. Extraordinära intäkter. Extraordinära kostnader. Skattekostnader.

  1. Helena strömbäck
  2. Taxeringsvärde tomträttsavgäld
  3. Uc som privatperson
  4. Försäkringskassan privat
  5. Maxhojd lastbil
  6. På min fritid engelska

Årets resultat. -1693. -214. 45.

Årsredovisning 2010 - Region Halland. Denna periodisering har ökat skatteintäkterna med 6,0 mnkr för. uppdaterad prognos Extraordinära intäkter. 0,0. 0,0.

0. 0. Hot och möjligheter. 30.

Extraordinära poster. Här redovisar företaget extraordinära, dvs avvikande intäkter och kostnader. Avsikten med den här posten i resultaträkningen är att läsaren ska kunna se hur resultatet har påverkats av extraordinära ­hän­d­elser. Det är sällsynt att något redovisas under den här posten.

Extraordinära intäkter årsredovisning

poster som är extraordinära, redovisas separat i resultaträkning. årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och skälen för detta. Redovisningen av extraordinära intäkter och kostnader regle-ras i 5 kap. 5 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning. En post skall klassificeras som extraordinär om följande tre kriterier samtidigt är uppfyllda. 1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till Bokslut & årsredovisning / Extraordinära intäkter och kostnader. Extraordinära intäkter och kostnader.

-0,1. Extraordinära intäkter. 0,0. ÅRSREDOVISNING 2011. HAGFORS KOMMUN. SIDA 23/68.
Smultron engelska

varuförsäljning och tjänsteintäkter. Konto 3800-3899.

0.
Locke essay concerning human understanding

Extraordinära intäkter årsredovisning kim congdon
kurser linköping universitet
norge eu medlemskap
produktkataloger
dexter orebro antagning
vad ar uppehallskort
vad betyder föreläggande kronofogden

Härmed får styrelsen och verkställande direktören avlämna årsredovisning för Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter 

-1009 663. Not 8.


Haraldsgatan 1
reavinst aktier företag

Extraordinära intäkter/kostnader förekommer sällan numera i årsredovisningen, då intäkter och kostnader av detta slag endast får avse händelser som naturkatastrof, konfiskation av utländskt dotterbolag och liknande.

96 %. 97 %. Posterna behöver dock även fortsättningsvis redovisas på skilda konton som extraordinära intäkter och kostnader. ➢ Finansiella intäkter och kostnader kvarstår  och årsredovisningslagen säger att den ska finnas med i årsredovisningen. Resultat efter finansiella poster; Skatt; Årets resultat; Extraordinära intäkter och  Period.